การสมัครเข้าแข่งขัน

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ด้านบน และเนื่องจากงานแข่งขันนี้ผลการแข่งขันบางส่วนจะถูกบันทึกลง WCA ดังนั้นขอให้ทุกคนกรอกข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมลงในใบสมัครเป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ
-- ชื่อ-สกุล (Name-Lastname)
-- ประเทศ (Country)
-- วันเดือนปีเกิด (Date of birth)
-- เพศ(gender Male/Female)
-- WCA ID (สำหรับผู้ที่มี WCA ID อยู่แล้ว)

เกี่ยวกับงานแข่งขัน

วันที่แข่งขัน: 8-10 มกราคม 2552
สถานที่แข่งขัน: ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.โยธี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผู้จัดการแข่งขัน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และชมรมรูบิคไทย
ผู้แทนจาก WCA: ชัชวาลย์ จารุวัฒนกุล
หมายเหตุ: ขอให้ผู้แข่งขันทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาโดยละเอียด

About The Competition

The Competition is closed for student who is studying in Thai school.
You could see about the competition on WCA Competition

  • สนับสนุนโดย

 
 
1.

Woman's weight loss pills

. Herbal weight loss pills.

Sometimes obesity may be a gift from your ancestors but it can be treated!

Odrxue.