รายละเอียดการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่หน้างาน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00น. พร้อมชำระค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 200 บาท ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึก และสิทธิต่างๆ ดังนี้

  • เลือกรับเสื้อ หรือหมวกที่ระลึกจากงาน Asian Rubik's Cube Championship 2010
  • อาหารว่าง 1 มื้อ ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554
  • ชมวิว ณ หอชมวิว ชั้น 77, 84 โรงแรมใบหยก สกาย โดยไม่ต้องซื้อบัตร

งานนี้เรียกว่าคุ้มค่ากันเลยครับ

***หมายเหตุ
- วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ีผู้ปกครอง หรือผู้ติดตามจะร่วมสังเกตการณ์ ลงทะเบียน 250 บาท/ท่าน
- วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ผู้เข้าแข่งขันสามารถมีผู้ติดตาม 1 ท่าน เพื่อรับสิทธิ์เข้าชมการแข่งขันเท่านั้น